Rock Smash

Rock Smash wordt voornamelijk gebruikt om stenen die in de weg liggen te vernietigen, maar ook om Pokémon te vangen en voorwerpen te vinden.

Ruins of Alph

Cliff Cave

Overige gebieden

Pokémon