Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#405

Luxray

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Gleam Eyes Pokémon
Type:
HP
80
Attack
120
Defense
79
Sp. Atk
95
Sp. Def
79
Speed
70
Eigroepen:Field
Nummer:#405 (National Pokédex)

Abilities

Rivalry
Eigen aanvallen doen 25% meer schade tegen hetzelfde geslacht, maar 25% minder tegen het andere geslacht.
Intimidate
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.
Guts
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50% als hij verlamd, vergiftigd of verbrand is, of slaapt.

Evoluties

Train een Shinx naar Lv. 15.
Train een Luxio naar Lv. 30.

Level-up aanvallen

Level
1
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende als dit een Electric-type aanval is.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met één niveau.
Level
1
Tackle
5010035
Level
5
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met één niveau.
Level
9
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende als dit een Electric-type aanval is.
Level
13
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
18
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
23
Roar
10020
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
28
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
35
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
Level
42
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
49
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
56
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
63
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en HM-aanvallen

TM05
Roar
10020
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1207010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM72
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM93
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM95
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
HM04
Strength
8010015

Ei-aanvallen

Broed
Double Kick
3010030
Raakt 2 keer.
Broed
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
Broed
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Broed
Howl
40
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen of te laten 'flinchen'.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Broed
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Swift
6020
Raakt altijd.
Broed
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.

Move Tutor-aanvallen

Driftveil City
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Humilau City
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Lentimas Town
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Lentimas Town
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Lentimas Town
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Nacrene City
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.

Aanvallen van vorige generaties

Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Fury Cutter
209520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.