Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#556

Maractus

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Cactus Pokémon
Type:
HP
75
Attack
86
Defense
67
Sp. Atk
106
Sp. Def
67
Speed
60
Eigroepen:Grass
Nummer:#556 (National Pokédex)
#119 (Unova Pokédex)

Abilities

Water Absorb
Absorbeert Water-type aanvallen om 25% HP te genezen.
Chlorophyll
In sterk zonlicht verdubbelt de Speed van deze Pokémon.
Storm Drain
(Verborgen Ability)
Alle Water-type aanvallen raken deze Pokémon, die ze absorbeert om Sp. Atk met 1 niveau te verhogen.

Level-up aanvallen

Level
1
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Peck
3510035
Level
3
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
6
Growth
40
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
10
Pin Missile
148520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
13
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
15
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
18
Cotton Spore
10040
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
22
Needle Arm
6010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
26
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
29
Acupressure
30
Verhoogt een willekeurige statistiek van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
33
Ingrain
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker, maar de gebruiker kan niet meer wisselen.
Level
38
Petal Dance
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
42
Sucker Punch
801005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
45
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
Level
50
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
Level
55
Cotton Guard
10
Verhoogt de Defense van de gebruiker met drie niveaus.
Level
57
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.

Ei-aanvallen

Broed
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Grass Whistle
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Broed
Seed Bomb
8010015
Broed
Spikes
20
Legt een hindernis die 12,5%, 16,7% of 25% schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen, afhankelijk van hoe vaak Spikes gebruikt is.
Broed
Wood Hammer
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.

Move Tutor-aanvallen

Driftveil City
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Driftveil City
Seed Bomb
8010015
Driftveil City
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Humilau City
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Humilau City
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Humilau City
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Humilau City
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Humilau City
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Lentimas Town
Hyper Voice
9010010
Nacrene City
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Nacrene City
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Nacrene City
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Nacrene City
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Nacrene City
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.