Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#572

Minccino

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Chinchilla Pokémon
Type:
HP
55
Attack
50
Defense
40
Sp. Atk
40
Sp. Def
40
Speed
75
Eigroepen:Field
Nummer:#572 (National Pokédex)
#107 (Unova Pokédex)

Abilities

Cute Charm
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verliefd raakt.
Wilde Pokémon van het andere geslacht verschijnen vaker.
Technician
Aanvallen met een kracht van 60 of minder doen 50% meer schade.
Skill Link
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen die meerdere keren raken, raken altijd het maximum aantal keren.

Evoluties

Gebruik een Shiny Stone op een Minccino.

Level-up aanvallen

Level
1
Pound
4010035
Level
3
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
7
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
9
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
13
Double Slap
158510
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
15
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Level
19
Swift
6020
Raakt altijd.
Level
21
Sing
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
25
Tail Slap
258510
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
27
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
31
Wake-Up Slap
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit slaapt; die wordt dan wakker.
Level
33
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
Level
37
Slam
807520
Level
39
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Level
43
Hyper Voice
9010010
Level
45
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Level
49
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.

TM- en HM-aanvallen

TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM67
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM83
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.

Ei-aanvallen

Broed
Aqua Tail
909010
Broed
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Broed
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Broed
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Driftveil City
Covet
6010040
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Driftveil City
Gunk Shot
120705
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Driftveil City
Seed Bomb
8010015
Driftveil City
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Humilau City
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Humilau City
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Lentimas Town
Aqua Tail
909010
Lentimas Town
Hyper Voice
9010010
Lentimas Town
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Lentimas Town
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Nacrene City
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Nacrene City
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Nacrene City
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.