Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#089

Muk

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Sludge Pokémon
Type:
HP
105
Attack
105
Defense
75
Sp. Atk
65
Sp. Def
100
Speed
50
Eigroepen:Amorphous
Nummer:#089 (National Pokédex)
#065 (Unova Pokédex)

Abilities

Stench
Eigen aanvallen hebben 10% kans op 'flinch'.
Wilde Pokémon verschijnen minder vaak.
Sticky Hold
Tegenstanders kunnen het voorwerp van deze Pokémon niet stelen, tenzij hij uitgeschakeld wordt.
Bij het vissen krijg je vaker beet.
Poison Touch
(Verborgen Ability)
Als deze Pokémon fysiek contact maakt, is er 30% kans dat de tegenstander vergiftigd wordt.

Evoluties

Train een Grimer naar Lv. 38.

Level-up aanvallen

Level
1
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Poison Gas
8040
Vergiftigt het doelwit.
Level
1
Pound
4010035
Level
4
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
7
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
12
Disable
10020
Maakt een willekeurige aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Level
15
Sludge
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
18
Minimize
10
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
21
Mud Bomb
658510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
26
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
29
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
Level
32
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
37
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
43
Acid Armor
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
49
Gunk Shot
120705
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
57
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM09
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1207010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM35
Flamethrower
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM38
Fire Blast
120855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM39
Rock Tomb
508010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM59
Incinerate
3010015
Verwijdert de Berry van het doelwit.
TM64
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel of een voorwerp gebruikte.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
HM04
Strength
8010015

Ei-aanvallen

Broed
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Broed
Lick
3010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Broed
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Shadow Punch
6020
Raakt altijd.
Broed
Shadow Sneak
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Spit Up
10010
Heeft een kracht van 100, 200 of 300, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Stockpile
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker tijdelijk met 1 niveau, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.
Broed
Swallow
10
Geneest 25%, 50% of 100% HP van de gebruiker, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.

Move Tutor-aanvallen

Driftveil City
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Driftveil City
Gunk Shot
120705
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Driftveil City
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Driftveil City
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Humilau City
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Humilau City
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Humilau City
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Lentimas Town
Block
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Lentimas Town
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Nacrene City
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.

Aanvallen van vorige generaties

Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.