Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#224

Octillery

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Jet Pokémon
Type:
HP
75
Attack
105
Defense
75
Sp. Atk
105
Sp. Def
75
Speed
45
Eigroepen:Water 1, Water 2
Nummer:#224 (National Pokédex)
#236 (Unova Pokédex)

Abilities

Suction Cups
Deze Pokémon kan niet geforceerd worden om te wisselen.
Bij het vissen krijg je vaker beet.
Sniper
Critical hits van deze Pokémon doen 50% meer schade.
Moody
(Verborgen Ability)
Verhoogt iedere beurt een willekeurige statistiek van deze Pokémon met 2 niveaus en verlaagt een andere met 1 niveau.

Evoluties

Train een Remoraid naar Lv. 25.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Lock-On
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Leer als
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.

Level-up aanvallen

Level
1
Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
Constrict
1010035
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
Gunk Shot
120705
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
1
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
1
Water Gun
4010025
Level
6
Constrict
1010035
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
10
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
14
Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
18
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
22
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
25
Octazooka
658510
Heeft 50% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
28
Wring Out
1005
Doet meer schade des te meer HP het doelwit nog heeft.
Level
34
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
40
Ice Beam
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Level
46
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
52
Hydro Pump
120805
Level
58
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Level
64
Soak
10020
Verandert het type van het doelwit in puur Water-type.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM13
Ice Beam
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM14
Blizzard
120705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM23
Smack Down
5010015
Raakt een doelwit dat (hoog) in de lucht is, en brengt hem naar de grond, wat hem vatbaar maakt voor Ground-type aanvallen.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM35
Flamethrower
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM38
Fire Blast
120855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM55
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die bevroren is.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM59
Incinerate
3010015
Verwijdert de Berry van het doelwit.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel of een voorwerp gebruikte.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
HM03
Surf
9510015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
HM05
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
HM06
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.

Ei-aanvallen

Broed
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Octazooka
658510
Heeft 50% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Broed
Swift
6020
Raakt altijd.
Broed
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Broed
Water Spout
1005
Doet meer schade des te meer HP de gebruiker nog over heeft.

Move Tutor-aanvallen

Driftveil City
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Driftveil City
Gunk Shot
120705
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Driftveil City
Seed Bomb
8010015
Driftveil City
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Humilau City
Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen.
Humilau City
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Lentimas Town
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Nacrene City
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.

Aanvallen van vorige generaties

Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Seismic Toss
10020
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.