Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#503

Samurott

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Formidable Pokémon
Type:
HP
95
Attack
100
Defense
85
Sp. Atk
108
Sp. Def
70
Speed
70
Eigroepen:Field
Nummer:#503 (National Pokédex)
#009 (Unova Pokédex)

Abilities

Torrent
Verhoogt de kracht van eigen Water-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Shell Armor
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon ontvangt geen critical hits.

Evoluties

Train een Oshawott naar Lv. 17.
Train een Dewott naar Lv. 36.

Level-up aanvallen

Level
1
Megahorn
1208510
Level
1
Tackle
5010035
Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Water Gun
4010025
Level
1
Water Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Fire-type aanvallen met 67%, tenzij de gebruiker wisselt.
Level
5
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
7
Water Gun
4010025
Level
11
Water Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Fire-type aanvallen met 67%, tenzij de gebruiker wisselt.
Level
13
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
17
Razor Shell
759510
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
20
Fury Cutter
209520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Level
25
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
28
Revenge
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
Level
33
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Level
36
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
38
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Level
45
Aqua Tail
909010
Level
50
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
Level
57
Swords Dance
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
62
Hydro Pump
120805

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM13
Ice Beam
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM14
Blizzard
120705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM54
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM55
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die bevroren is.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM67
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM75
Swords Dance
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM81
X-Scissor
8010015
TM82
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
HM01
Cut
509530
HM03
Surf
9510015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
HM04
Strength
8010015
HM05
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
HM06
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.

Ei-aanvallen

Broed
Air Slash
759520
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Assurance
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Broed
Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
Broed
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Broed
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Trump Card
5
Raakt altijd. Doet meer schade des te minder PP over is voor deze aanval.

Move Tutor-aanvallen

Driftveil City
Covet
6010040
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Humilau City
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Humilau City
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Lentimas Town
Aqua Tail
909010
Lentimas Town
Block
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Lentimas Town
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Lentimas Town
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Lentimas Town
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Nacrene City
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Nacrene City
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
PWT
Hydro Cannon
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
PWT
Water Pledge
5010010
Combineert met de Fire Pledge of Grass Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.