Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#090

Shellder

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Bivalve Pokémon
Type:
HP
30
Attack
65
Defense
100
Sp. Atk
45
Sp. Def
25
Speed
40
Eigroepen:Water 3
Nummer:#090 (National Pokédex)

Abilities

Shell Armor
Deze Pokémon ontvangt geen critical hits.
Skill Link
Eigen aanvallen die meerdere keren raken, raken altijd het maximum aantal keren.
Overcoat
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon ontvangt geen schade van zand- en hagelstormen.

Evoluties

Gebruik een Water Stone op een Shellder.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
5010035
Level
4
Withdraw
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
8
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
13
Icicle Spear
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
16
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
20
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
25
Clamp
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
28
Ice Shard
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
32
Razor Shell
759510
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
37
Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
40
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
Level
44
Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
Level
49
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
52
Ice Beam
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Level
56
Shell Smash
15
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, maar verhoogt diens Attack, Sp. Atk en Speed met 2 niveaus.
Level
61
Hydro Pump
120805

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM13
Ice Beam
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM14
Blizzard
120705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM64
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel of een voorwerp gebruikte.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
HM03
Surf
9510015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
HM06
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.

Ei-aanvallen

Broed
Aqua Ring
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker.
Broed
Avalanche
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
Broed
Barrier
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Icicle Spear
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Rapid Spin
2010040
Verwijdert alle valstrikken en hindernissen die het team van de gebruiker treffen.
Broed
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Twineedle
2510020
Raakt 2 keer en heeft beide keren 20% kans om het doelwit te vergiftigen.
Broed
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.

Move Tutor-aanvallen

Humilau City
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Lentimas Town
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Lentimas Town
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Nacrene City
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.

Aanvallen van vorige generaties

Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Swift
6020
Raakt altijd.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.