Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#561

Sigilyph

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Avianoid Pokémon
Type:
HP
72
Attack
58
Defense
80
Sp. Atk
103
Sp. Def
80
Speed
97
Eigroepen:Flying
Nummer:#561 (National Pokédex)
#120 (Unova Pokédex)

Abilities

Wonder Skin
Halveert de nauwkeurigheid van statusaanvallen van tegenstanders.
Magic Guard
Deze Pokémon ontvangt alleen schade van directe aanvallen.
Tinted Lens
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen die niet heel effectief zijn, doen dubbele schade.

Level-up aanvallen

Level
1
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
1
Miracle Eye
40
Neutraliseert de behendigheid van het doelwit en maakt deze vatbaar voor Psychic-type aanvallen.
Level
4
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
8
Psywave
8015
Doet willekeurige schade tussen 0,5× en 1,5× het Level van de gebruiker.
Level
11
Tailwind
30
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Level
14
Whirlwind
10020
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
18
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
21
Air Cutter
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
24
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
28
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Level
31
Synchronoise
7010015
Raakt alle Pokémon met hetzelfde type als de gebruiker.
Level
34
Mirror Move
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Level
38
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Level
41
Air Slash
759520
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
44
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
48
Cosmic Power
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
51
Sky Attack
140905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

TM- en HM-aanvallen

TM03
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM13
Ice Beam
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM23
Smack Down
5010015
Raakt een doelwit dat (hoog) in de lucht is, en brengt hem naar de grond, wat hem vatbaar maakt voor Ground-type aanvallen.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
HM02
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.

Ei-aanvallen

Broed
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Psycho Shift
9010
Geeft het doelwit de statusproblemen van de gebruiker en geneest die.
Broed
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest diens Flying-type voor de rest van de beurt.
Broed
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.

Move Tutor-aanvallen

Driftveil City
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Humilau City
Heat Wave
1009010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Humilau City
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest diens Flying-type voor de rest van de beurt.
Humilau City
Sky Attack
140905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Humilau City
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Humilau City
Tailwind
30
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Lentimas Town
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Lentimas Town
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Lentimas Town
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Lentimas Town
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Lentimas Town
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Nacrene City
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
Nacrene City
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Nacrene City
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Nacrene City
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.