Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#541

Swadloon

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Leaf-Wrapped Pokémon
Type:
HP
55
Attack
63
Defense
90
Sp. Atk
50
Sp. Def
80
Speed
42
Eigroepen:Bug
Nummer:#541 (National Pokédex)
#018 (Unova Pokédex)

Abilities

Leaf Guard
Deze Pokémon is immuun voor statusproblemen in sterk zonlicht.
Chlorophyll
In sterk zonlicht verdubbelt de Speed van deze Pokémon.
Overcoat
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon ontvangt geen schade van zand- en hagelstormen.

Evoluties

Train een Sewaddle naar Lv. 20.
Train een Swadloon met hoge vriendschap.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Leer als
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Leer als
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.

Level-up aanvallen

Level
1
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
1
Grass Whistle
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
1
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
1
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tackle
5010035
Level
20
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.

TM- en HM-aanvallen

TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel of een voorwerp gebruikte.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM76
Struggle Bug
3010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
HM01
Cut
509530

Ei-aanvallen

Broed
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Air Slash
759520
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Broed
Camouflage
10020
Verandert het type van de gebruiker, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Broed
Me First
20
Voert de aanval uit die het doelwit voorbereidt met 1,5× de normale kracht, als de gebruiker voor het doelwit aanvalt.
Broed
Mind Reader
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Broed
Razor Wind
8010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Silver Wind
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Driftveil City
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Driftveil City
Seed Bomb
8010015
Driftveil City
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Humilau City
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Humilau City
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Humilau City
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Lentimas Town
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Lentimas Town
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Lentimas Town
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Nacrene City
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Nacrene City
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.