Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#642

Thundurus (Incarnate Forme)

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Bolt Strike Pokémon
Type:
HP
79
Attack
115
Defense
70
Sp. Atk
125
Sp. Def
80
Speed
111
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#642 (National Pokédex)
#199 (Unova Pokédex)

Abilities

Prankster
Eigen statusaanvallen hebben verhoogde prioriteit.
Defiant
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 2 niveaus als zijn statistieken verlaagd worden door een tegenstander.

Vormen

Basisvorm van Thundurus.
Gebruik de Reveal Glass op Thundurus.

Level-up aanvallen

Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Level
7
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
13
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
19
Revenge
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
Level
25
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Level
31
Heal Block
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen HP genezen.
Level
37
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
43
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
49
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
55
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende als dit een Electric-type aanval is.
Level
61
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
67
Thunder
1207010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
Level
73
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
79
Hammer Arm
1009010
Verlaagt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
85
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM08
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM23
Smack Down
5010015
Raakt een doelwit dat (hoog) in de lucht is, en brengt hem naar de grond, wat hem vatbaar maakt voor Ground-type aanvallen.
TM24
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1207010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM58
Sky Drop
6010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Het doelwit kan gedurende deze tijd ook niet aanvallen of aangevallen worden. Werkt niet op doelwitten die 200 kg of meer wegen.
TM59
Incinerate
3010015
Verwijdert de Berry van het doelwit.
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel of een voorwerp gebruikte.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM72
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM93
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM94
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
HM02
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
HM04
Strength
8010015

Move Tutor-aanvallen

Driftveil City
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Driftveil City
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Humilau City
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Humilau City
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Humilau City
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Lentimas Town
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Lentimas Town
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Lentimas Town
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Lentimas Town
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Nacrene City
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.