Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#568

Trubbish

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Trash Bag Pokémon
Type:
HP
50
Attack
50
Defense
62
Sp. Atk
40
Sp. Def
62
Speed
65
Eigroepen:Mineral
Nummer:#568 (National Pokédex)
#105 (Unova Pokédex)

Abilities

Stench
Eigen aanvallen hebben 10% kans om te 'flinchen'.
Wilde Pokémon verschijnen minder vaak.
Sticky Hold
Tegenstanders kunnen het voorwerp van deze Pokémon niet verwijderen, tenzij hij uitgeschakeld wordt.
Bij het vissen krijg je vaker beet.
Aftermath
(Verborgen Ability)
Als een tegenstander deze Pokémon uitschakelt met een aanval die fysiek contact maakt, verliest hij 25% HP.

Evoluties

Train een Trubbish naar Lv. 36.

Level-up aanvallen

Level
1
Poison Gas
8040
Vergiftigt het doelwit.
Level
1
Pound
4010035
Level
3
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Level
7
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
Level
12
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
14
Double Slap
158510
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
18
Sludge
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
23
Stockpile
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker tijdelijk met 1 niveau, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.
Level
23
Swallow
10
Geneest 25%, 50% of 100% HP van de gebruiker, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Level
25
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
29
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
34
Clear Smog
5015
Maakt de aangepaste statistieken van het doelwit ongedaan.
Level
36
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
Level
40
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
45
Gunk Shot
120705
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
47
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM09
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM64
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel of een voorwerp gebruikte.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.

Ei-aanvallen

Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Mud Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Electric-type aanvallen met 67%, tenzij de gebruiker wisselt.
Broed
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Broed
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Self-Destruct
2001005
De gebruiker valt flauw.
Broed
Spikes
20
Legt een hindernis die 12,5%, 16,7% of 25% schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen, afhankelijk van hoe vaak Spikes gebruikt is.

Move Tutor-aanvallen

Driftveil City
Gunk Shot
120705
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Driftveil City
Seed Bomb
8010015
Humilau City
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Humilau City
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Humilau City
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Humilau City
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Lentimas Town
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Nacrene City
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Nacrene City
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Nacrene City
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.