Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#527

Woobat

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Bat Pokémon
Type:
HP
55
Attack
45
Defense
43
Sp. Atk
55
Sp. Def
43
Speed
72
Eigroepen:Field, Flying
Nummer:#527 (National Pokédex)
#066 (Unova Pokédex)

Abilities

Unaware
Negeert verhoogde en verlaagde statistieken van de tegenstander.
Klutz
Deze Pokémon kan geen voorwerpen gebruiken.
Simple
(Verborgen Ability)
Verdubbelt wijzigingen van de statistieken van deze Pokémon.

Evoluties

Train een Woobat met hoge vriendschap.

Level-up aanvallen

Level
1
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
4
Odor Sleuth
40
Neutraliseert de behendigheid van het doelwit en maakt deze vatbaar voor Normal-type en Fighting-type aanvallen.
Level
8
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
12
Assurance
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Level
15
Heart Stamp
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
19
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
21
Air Cutter
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
25
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Level
29
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
29
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
32
Air Slash
759520
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
36
Future Sight
10010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
Level
41
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
47
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.

TM- en HM-aanvallen

TM03
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM62
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM74
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
HM02
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.

Ei-aanvallen

Broed
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Flatter
10015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Sp. Atk met 1 niveau.
Broed
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Broed
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Broed
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
Broed
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Broed
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Broed
Synchronoise
7010015
Raakt alle Pokémon met hetzelfde type als de gebruiker.

Move Tutor-aanvallen

Driftveil City
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Driftveil City
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.
Driftveil City
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Humilau City
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Humilau City
Heat Wave
1009010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Humilau City
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Humilau City
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
Humilau City
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Humilau City
Tailwind
30
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Lentimas Town
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Lentimas Town
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Nacrene City
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Nacrene City
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Nacrene City
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Nacrene City
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Nacrene City
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Nacrene City
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.