Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#644

Zekrom

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Deep Black Pokémon
Type:
HP
100
Attack
150
Defense
120
Sp. Atk
120
Sp. Def
100
Speed
90
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#644 (National Pokédex)
#296 (Unova Pokédex)

Abilities

Teravolt
Negeert Abilities van tegenstanders die aanvallen van deze Pokémon verhinderen.

Level-up aanvallen

Level
1
Dragon Rage
10010
Doet altijd 40 HP schade.
Level
1
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
Level
8
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
15
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
22
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
29
Dragon Breath
6010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
36
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
43
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
50
Fusion Bolt
1001005
Kracht verdubbelt als Blue Flare of Fusion Flare net ervoor gebruikt is.
Level
54
Dragon Claw
8010015
Level
64
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
71
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
78
Thunder
1207010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
Level
85
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
92
Hyper Voice
9010010
Level
100
Bolt Strike
130855
Heeft 20% kans om het doelwit te verlammen.

TM- en HM-aanvallen

TM01
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM02
Dragon Claw
8010015
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1207010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM39
Rock Tomb
508010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel of een voorwerp gebruikte.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM71
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM72
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM82
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM93
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
TM94
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
HM01
Cut
509530
HM02
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
HM04
Strength
8010015

Move Tutor-aanvallen

Driftveil City
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Driftveil City
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Humilau City
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest diens Flying-type voor de rest van de beurt.
Humilau City
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Humilau City
Tailwind
30
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Lentimas Town
Dragon Pulse
9010010
Lentimas Town
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Lentimas Town
Hyper Voice
9010010
Lentimas Town
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Lentimas Town
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Nacrene City
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Nacrene City
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Opelucid City
Draco Meteor
140905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.