Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#343

Baltoy

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Clay Doll Pokémon
Type:
HP
40
Attack
40
Defense
55
Sp. Atk
40
Sp. Def
70
Speed
55
Eigroepen:Mineral
Nummer:#343 (National Pokédex)
#343 (National Pokédex (BDSP))

Abilities

Levitate
Negeert Ground-type aanvallen, Spikes en Arena Trap.

Evoluties

Train een Baltoy naar Lv. 36.

Level-up aanvallen

Level
1
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
3
Rapid Spin
5010040
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau en verwijdert alle valstrikken en hindernissen die het team van de gebruiker treffen.
Level
6
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
9
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
12
Power Trick
10
Verwisselt de Attack en Defense van de gebruiker.
Level
15
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
18
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
21
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
24
Cosmic Power
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
27
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
30
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
33
Self-Destruct
2001005
De gebruiker valt flauw.
Level
36
Guard Split
10
Telt de Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
36
Power Split
10
Telt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
39
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
Level
42
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.

TM- en TR-aanvallen

TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Dazzling Gleam
8010010
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM48
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM64
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
TM67
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
TM69
Rock Polish
20
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM74
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM76
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.