Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#354

Banette

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Marionette Pokémon
Type:
HP
64
Attack
115
Defense
65
Sp. Atk
83
Sp. Def
63
Speed
65
Eigroepen:Amorphous
Nummer:#354 (National Pokédex)
#354 (National Pokédex (BDSP))

Abilities

Insomnia
Deze Pokémon kan niet in slaap vallen.
Frisk
Onthult het voorwerp dat de tegenstander vast heeft wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Cursed Body
(Verborgen Ability)
Aanvallen die deze Pokémon raken hebben 30% kans om onbruikbaar te worden.

Evoluties

Train een Shuppet naar Lv. 37.

Level-up aanvallen

Level
1
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Level
1
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Level
1
Phantom Force
9010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
1
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Level
4
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
7
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Level
10
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Level
13
Shadow Sneak
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
16
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
Level
19
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
22
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
Level
26
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Level
30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
34
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Level
40
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
46
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Level
52
Grudge
1005
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt de PP van de laatste aanval van het doelwit verlaagd naar 0.
Level
58
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Level
64
Phantom Force
9010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.

TM- en TR-aanvallen

TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Dazzling Gleam
8010010
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM61
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM79
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.

Ei-aanvallen

Broed
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Broed
Destiny Bond
5
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt het doelwit dat ook. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Broed
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Broed
Phantom Force
9010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Broed
Shadow Sneak
4010030
Raakt vóór het doelwit.