Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#436

Bronzor

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Bronze Pokémon
Type:
HP
57
Attack
24
Defense
86
Sp. Atk
24
Sp. Def
86
Speed
23
Eigroepen:Mineral
Nummer:#436 (National Pokédex)
#436 (National Pokédex (BDSP))
#088 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Levitate
Negeert Ground-type aanvallen, Spikes en Arena Trap.
Heatproof
Halveert de schade van Fire-type aanvallen van tegenstanders. Deze Pokémon kan niet verbrand worden.
Heavy Metal
(Verborgen Ability)
Verdubbelt het gewicht van deze Pokémon.

Evoluties

Train een Bronzor naar Lv. 33.

Level-up aanvallen

Level
1
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Tackle
4010035
Level
4
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
8
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
Level
12
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
16
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
Level
20
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
24
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
28
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
32
Heavy Slam
10010
Doet meer schade des te zwaarder de gebruiker is dan het doelwit.
Level
36
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
40
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
44
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.

TM- en TR-aanvallen

TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM48
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM67
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
TM69
Rock Polish
20
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
TM74
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM76
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.
Guard Swap
10
Verwisselt de aangepaste Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit.
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
Power Swap
10
Verwisselt de aangepaste Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit.
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Speed Swap
10
Wisselt de Speed van de gebruiker en het doelwit.
Steel Beam
140955
Brengt 50% HP schade toe aan de gebruiker.
Steel Roller
1301005
Kan alleen gebruikt worden als speciaal terrein actief is, en verwijdert dat terrein.
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.

Aanvallen uit eerdere games

Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.