Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#318

Carvanha

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Savage Pokémon
Type:
HP
45
Attack
90
Defense
20
Sp. Atk
65
Sp. Def
20
Speed
65
Eigroepen:Water 2
Nummer:#318 (National Pokédex)
#318 (National Pokédex (BDSP))

Abilities

Rough Skin
Als een tegenstander fysiek contact maakt, verliest hij 12,5% HP.
Speed Boost
(Verborgen Ability)
De Speed van deze Pokémon stijgt iedere beurt met 1 niveau.

Evoluties

Train een Carvanha naar Lv. 30.

Level-up aanvallen

Level
1
Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
4
Poison Fang
5010015
Heeft 50% kans om het doelwit ernstig te vergiftigen.
Level
8
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
12
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
16
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
20
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen of te laten 'flinchen'.
Level
24
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
28
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
32
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
36
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
40
Liquidation
8510010
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
44
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM03
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM49
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een totaal bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die totaal bevroren is.
TM55
Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM78
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM79
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM95
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM99
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Ei-aanvallen

Broed
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Destiny Bond
5
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt het doelwit dat ook. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Hydro Pump
110805
Broed
Swift
6020
Raakt altijd.
Broed
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.