Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#441

Chatot

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Music Note Pokémon
Type:
HP
76
Attack
65
Defense
45
Sp. Atk
92
Sp. Def
42
Speed
91
Eigroepen:Flying
Nummer:#441 (National Pokédex)
#441 (National Pokédex (BDSP))
#102 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Keen Eye
Andere Pokémon kunnen de nauwkeurigheid van deze Pokémon niet verlagen. Eigen aanvallen negeren de behendigheid van de tegenstander.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.
Tangled Feet
Als deze Pokémon verward is, is hij twee keer zo moeilijk te raken.
Big Pecks
(Verborgen Ability)
Andere Pokémon kunnen de Defense van deze Pokémon niet verlagen.

Level-up aanvallen

Level
1
Chatter
6510020
Verwart het doelwit.
Level
1
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Hyper Voice
9010010
Level
1
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
5
Peck
3510035
Level
9
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
13
Sing
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
17
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
21
Chatter
6510020
Verwart het doelwit.
Level
25
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
29
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Level
33
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Level
37
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
Level
41
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
Level
45
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Level
49
Parting Shot
10020
Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau, en wisselt dan de gebruiker.
Level
50
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
57
Hyper Voice
9010010

TM- en TR-aanvallen

TM10
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM47
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM51
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM63
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM97
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.

Ei-aanvallen

Broed
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Boomburst
14010010
Broed
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Broed
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Broed
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.