Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#420

Cherubi

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Cherry Pokémon
Type:
HP
45
Attack
35
Defense
45
Sp. Atk
62
Sp. Def
53
Speed
35
Eigroepen:Fairy, Grass
Nummer:#420 (National Pokédex)
#420 (National Pokédex (BDSP))
#058 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Chlorophyll
In sterk zonlicht verdubbelt de Speed van deze Pokémon.

Evoluties

Train een Cherubi naar Lv. 25.

Level-up aanvallen

Level
1
Morning Sun
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van het weer.
Level
1
Tackle
4010035
Level
5
Leafage
4010040
Level
10
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
15
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
20
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Level
26
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
30
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
35
Petal Blizzard
9010015
Level
40
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Level
45
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.

TM- en TR-aanvallen

TM09
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Dazzling Gleam
8010010
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.

Ei-aanvallen

Broed
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Broed
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Flower Shield
10
Verhoogt de Defense van alle Grass-type Pokémon op het veld met 1 niveau.
Broed
Grassy Terrain
10
Wekt Grassy Terrain op dat 5 beurten actief is.
Broed
Heal Pulse
10
Geneest 50% HP van het doelwit.
Broed
Healing Wish
10
De gebruiker valt flauw. Geneest de HP en statusproblemen van de Pokémon die inwisselt.
Broed
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Broed
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Broed
Seed Bomb
8010015
Broed
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.