Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#415

Combee

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Tiny Bee Pokémon
Type:
HP
30
Attack
30
Defense
42
Sp. Atk
30
Sp. Def
42
Speed
70
Eigroepen:Bug
Nummer:#415 (National Pokédex)
#415 (National Pokédex (BDSP))
#053 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Honey Gather
Na een gevecht heeft deze Pokémon een kans om Honey te vinden, die stijgt met zijn Level.
Hustle
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50%, maar fysieke aanvallen zijn 20% minder nauwkeurig
Wilde Pokémon met hoger Level verschijnen minder vaak.

Evoluties

Train een vrouwelijke Combee naar Lv. 21.

Level-up aanvallen

Level
1
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
1
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
1
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.

TM- en TR-aanvallen

TM62
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Dual Wingbeat
409010
Raakt 2 keer.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen uit eerdere games

Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Air Cutter
609525
Raakt vaker met een critical hit.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Swift
6020
Raakt altijd.