Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#096

Drowzee

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Hypnosis Pokémon
Type:
HP
60
Attack
48
Defense
45
Sp. Atk
43
Sp. Def
90
Speed
42
Eigroepen:Human-Like
Nummer:#096 (National Pokédex)
#096 (National Pokédex (BDSP))

Abilities

Insomnia
Deze Pokémon kan niet in slaap vallen.
Forewarn
Onthult de sterkste aanval van alle tegenstanders wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Inner Focus
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan niet 'flinchen', en Intimidate heeft geen effect op deze Pokémon.

Evoluties

Train een Drowzee naar Lv. 26.

Level-up aanvallen

Level
1
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
1
Pound
4010035
Level
5
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Level
9
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
13
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
17
Poison Gas
9040
Vergiftigt het doelwit.
Level
21
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
25
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
29
Mind Reader
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
33
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Level
37
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
41
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
45
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
49
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
53
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
57
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
Level
61
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.

TM- en TR-aanvallen

TM01
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Dazzling Gleam
8010010
TM27
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM60
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM63
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM67
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.

Ei-aanvallen

Broed
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Broed
Flatter
10015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Sp. Atk met 1 niveau.
Broed
Guard Swap
10
Verwisselt de aangepaste Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
Broed
Power Split
10
Telt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Broed
Psycho Cut
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Broed
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.