Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#269

Dustox

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Poison Moth Pokémon
Type:
HP
60
Attack
50
Defense
70
Sp. Atk
50
Sp. Def
90
Speed
65
Eigroepen:Bug
Nummer:#269 (National Pokédex)
#269 (National Pokédex (BDSP))
#052 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Shield Dust
Beschermt tegen neveneffecten van aanvallen.
Compound Eyes
(Verborgen Ability)
Verhoogt nauwkeurigheid van eigen aanvallen met 30%.
Wilde Pokémon hebben vaker voorwerpen vast.

Evoluties

Train een Wurmple naar Lv. 7 (verschilt per Wurmple).
Train een Silcoon naar Lv. 10.
Train een Wurmple naar Lv. 7 (verschilt per Wurmple).
Train een Cascoon naar Lv. 10.

Level-up aanvallen

Evolutie
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
1
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
1
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Poison Sting
1510035
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
1
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Tackle
4010035
Level
12
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
15
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Level
17
Moonlight
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van het weer.
Level
20
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
Level
22
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
25
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
27
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
30
Whirlwind
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
32
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Level
35
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
37
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
40
Quiver Dance
20
Verhoogt de Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM51
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM62
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM97
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.