Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#244

Entei

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Volcano Pokémon
Type:
HP
115
Attack
115
Defense
85
Sp. Atk
90
Sp. Def
75
Speed
100
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#244 (National Pokédex)
#244 (National Pokédex (BDSP))

Abilities

Pressure
Tegenstanders verbruiken 1 extra PP per aanval gericht op deze Pokémon.
Wilde Pokémon met hoger Level verschijnen minder vaak.
Inner Focus
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan niet 'flinchen', en Intimidate heeft geen effect op deze Pokémon.

Level-up aanvallen

Level
1
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
1
Extreme Speed
801005
Raakt vóór het doelwit.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Sacred Fire
100955
Heeft 50% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die bevroren is.
Level
1
Smokescreen
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Stomp
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
6
Flame Wheel
6010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die bevroren is.
Level
12
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
18
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
24
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
30
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
Level
36
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
42
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
48
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
54
Lava Plume
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden.
Level
60
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
66
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
Level
72
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
78
Eruption
1005
Doet meer schade des te meer HP de gebruiker nog over heeft.

TM- en TR-aanvallen

TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM23
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM38
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM50
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM61
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM71
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM78
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM93
Cut
509530
TM96
Strength
8010015
TM98
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM100
Rock Climb
908520
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Fire Spin
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Flare Blitz
12010015
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker. Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die bevroren is.
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Scorching Sands
7010010
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
Swift
6020
Raakt altijd.
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.

Aanvallen uit eerdere games

Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Quash
10015
Laat het doelwit als laatste in de beurt aanvallen.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.