Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#092

Gastly

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Gas Pokémon
Type:
HP
30
Attack
35
Defense
30
Sp. Atk
100
Sp. Def
35
Speed
80
Eigroepen:Amorphous
Nummer:#092 (National Pokédex)
#092 (National Pokédex (BDSP))
#069 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Levitate
Negeert Ground-type aanvallen, Spikes en Arena Trap.

Evoluties

Train een Gastly naar Lv. 25.
Ruil een Haunter.

Level-up aanvallen

Level
1
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
1
Lick
3010030
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
4
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
8
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Level
12
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
Level
16
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Level
20
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Level
24
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
Level
28
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Level
32
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
36
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
40
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
44
Destiny Bond
5
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt het doelwit dat ook. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
48
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.

TM- en TR-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM21
Dazzling Gleam
8010010
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM61
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM64
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM79
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.

Ei-aanvallen

Broed
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Clear Smog
5015
Maakt de aangepaste statistieken van het doelwit ongedaan.
Broed
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Broed
Grudge
1005
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt de PP van de laatste aanval van het doelwit verlaagd naar 0.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Broed
Perish Song
5
Schakelt na 3 beurten alle Pokémon uit die sinds het gebruik van deze aanval niet gewisseld hebben.
Broed
Reflect Type
15
Kopieert de types van het doelwit.
Broed
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Smog
307020
Heeft 40% kans om het doelwit te vergiftigen.
Broed
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
Corrosive Gas
10040
Verwijdert de voorwerpen van andere Pokémon.
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Poltergeist
110905
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit een voorwerp vast heeft.
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Self-Destruct
2001005
De gebruiker valt flauw.
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.

Aanvallen uit eerdere games

Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Poison Gas
9040
Vergiftigt het doelwit.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
Zap Cannon
120505
Verlamt het doelwit.
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.