Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#118

Goldeen

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Goldfish Pokémon
Type:
HP
45
Attack
67
Defense
60
Sp. Atk
35
Sp. Def
50
Speed
63
Eigroepen:Water 2
Nummer:#118 (National Pokédex)
#118 (National Pokédex (BDSP))
#078 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Swift Swim
Verdubbelt de Speed van deze Pokémon in een regenbui.
Water Veil
Deze Pokémon kan niet verbrand worden.
Lightning Rod
(Verborgen Ability)
Alle Electric-type aanvallen raken deze Pokémon, die ze absorbeert om Sp. Atk met 1 niveau te verhogen.
Wilde Electric-type Pokémon verschijnen vaker.

Evoluties

Train een Goldeen naar Lv. 33.

Level-up aanvallen

Level
1
Peck
3510035
Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
5
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
10
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
15
Horn Attack
6510025
Level
20
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
25
Aqua Ring
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker.
Level
30
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
35
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
40
Soak
10020
Verandert het type van het doelwit in puur Water-type.
Level
45
Megahorn
1208510
Level
50
Horn Drill
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit.

TM- en TR-aanvallen

TM03
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM49
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een totaal bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die totaal bevroren is.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM95
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM99
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Ei-aanvallen

Broed
Acupressure
30
Verhoogt een willekeurige statistiek van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Aqua Tail
909010
Broed
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Hydro Pump
110805
Broed
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Skull Bash
13010010
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.