Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#810

Grookey

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Chimp Pokémon
Type:
HP
50
Attack
65
Defense
50
Sp. Atk
40
Sp. Def
40
Speed
65
Eigroepen:Field, Grass
Nummer:#810 (National Pokédex)

Niet verkrijgbaar

Grookey is niet verkrijgbaar in Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
Klik hier om Grookey in de Pokémon Sword & Shield Pokédex te bekijken.

Abilities

Overgrow
Verhoogt de kracht van eigen Grass-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Grassy Surge
(Verborgen Ability)
Roept Grassy Terrain op wanneer deze Pokémon ingezet wordt.

Evoluties

Train een Grookey naar Lv. 16.
Train een Thwackey naar Lv. 35.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Branch Poke
4010040
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Grass Pledge
8010010
Combineert met de Water Pledge of Fire Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.
Grassy Glide
7010020
Raakt vóór het doelwit op Grassy Terrain.
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Hammer Arm
1009010
Verlaagt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Mega Kick
120755
Mega Punch
808520
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Scratch
4010035
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Slam
807520
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
Solar Blade
12510010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
Strength
8010015
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
Swift
6020
Raakt altijd.
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Wood Hammer
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.