Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#856

Hatenna

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Calm Pokémon
Type:
HP
42
Attack
30
Defense
45
Sp. Atk
56
Sp. Def
53
Speed
39
Eigroepen:Fairy
Nummer:#856 (National Pokédex)

Niet verkrijgbaar

Hatenna is niet verkrijgbaar in Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
Klik hier om Hatenna in de Pokémon Sword & Shield Pokédex te bekijken.

Abilities

Healer
Heeft iedere beurt 30% kans om statusproblemen van aangrenzende teamgenoot te genezen.
Anticipation
Waarschuwt of een tegenstander aanvallen kent die super-effectief of extreem sterk zijn wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Magic Bounce
(Verborgen Ability)
Kaatst één keer per beurt een statusaanval terug naar de gebruiker.

Evoluties

Train een Hatenna naar Lv. 32.
Train een Hattrem naar Lv. 42.

Aanvallen via ruilen/overzetten

After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Aromatic Mist
20
Verhoogt de Sp. Def van een teamgenoot met 1 niveau.
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Dazzling Gleam
8010010
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
Draining Kiss
5010010
Geneest de gebruiker voor 75% van de toegebrachte schade.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Heal Pulse
10
Geneest 50% HP van het doelwit.
Healing Wish
10
De gebruiker valt flauw. Geneest de HP en statusproblemen van de Pokémon die inwisselt.
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Life Dew
10
Geneest 25% HP van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker.
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Mystical Fire
7510010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Nuzzle
2010020
Verlamt het doelwit.
Play Nice
20
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
Quash
10015
Laat het doelwit als laatste in de beurt aanvallen.
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.