Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#385

Jirachi

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Wish Pokémon
Type:
HP
100
Attack
100
Defense
100
Sp. Atk
100
Sp. Def
100
Speed
100
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#385 (National Pokédex)
#385 (National Pokédex (BDSP))

Abilities

Serene Grace
Neveneffecten van aanvallen van deze Pokémon treden dubbel zo vaak op.

Level-up aanvallen

Level
1
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Wish
10
Geneest aan het einde van de volgende beurt de Pokémon die dan op de plek van de gebruiker staat voor 50% HP van diens HP.
Level
7
Swift
6020
Raakt altijd.
Level
14
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
21
Life Dew
10
Geneest 25% HP van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker.
Level
28
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
35
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Level
42
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
49
Meteor Mash
909010
Heeft 20% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
56
Healing Wish
10
De gebruiker valt flauw. Geneest de HP en statusproblemen van de Pokémon die inwisselt.
Level
63
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Level
70
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
Level
77
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
84
Cosmic Power
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
91
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Level
98
Doom Desire
1401005
Brengt pas 2 beurten later schade toe.

TM- en TR-aanvallen

TM03
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Dazzling Gleam
8010010
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM34
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM48
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM60
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM67
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM76
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Aura Sphere
8020
Raakt altijd.
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
Mega Kick
120755
Mega Punch
808520
Meteor Beam
1209010
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Steel Beam
140955
Brengt 50% HP schade toe aan de gebruiker.
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.

Aanvallen uit eerdere games

Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.