Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#402

Kricketune

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Cricket Pokémon
Type:
HP
77
Attack
85
Defense
51
Sp. Atk
55
Sp. Def
51
Speed
65
Eigroepen:Bug
Nummer:#402 (National Pokédex)
#402 (National Pokédex (BDSP))
#016 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Swarm
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Technician
(Verborgen Ability)
Aanvallen met een kracht van 60 of minder doen 50% meer schade.

Evoluties

Train een Kricketot naar Lv. 10.

Level-up aanvallen

Evolutie
Fury Cutter
409520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Level
1
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Pound
4010035
Level
1
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
14
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
18
Sing
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
22
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
26
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
30
X-Scissor
8010015
Level
34
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
36
Fell Stinger
5010025
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 3 niveaus als deze aanval het doelwit uitschakelt.
Level
38
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
42
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
44
Sticky Web
20
Legt een hindernis die de Speed van tegenstanders die inwisselen verlaagt met 1 niveau.
Level
46
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
50
Perish Song
5
Schakelt na 3 beurten alle Pokémon uit die sinds het gebruik van deze aanval niet gewisseld hebben.

TM- en TR-aanvallen

TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM54
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM62
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM81
X-Scissor
8010015
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM93
Cut
509530
TM96
Strength
8010015
TM98
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.