Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#448

Lucario

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Aura Pokémon
Type:
HP
70
Attack
110
Defense
70
Sp. Atk
115
Sp. Def
70
Speed
90
Eigroepen:Field, Human-Like
Nummer:#448 (National Pokédex)
#448 (National Pokédex (BDSP))
#116 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Steadfast
Verhoogt de Speed van deze Pokémon met 1 niveau als hij 'flincht'.
Inner Focus
Deze Pokémon kan niet 'flinchen', en Intimidate heeft geen effect op deze Pokémon.
Justified
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 1 niveau wanneer hij geraakt wordt door een Dark-type aanval.

Evoluties

Train overdag een Riolu met hoge vriendschap.

Level-up aanvallen

Evolutie
Aura Sphere
8020
Raakt altijd.
Level
1
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Level
1
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
1
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
1
Final Gambit
1005
De gebruiker valt flauw. Doet schade gelijk aan de HP dat de gebruiker nog had.
Level
1
Force Palm
6010010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
1
Life Dew
10
Geneest 25% HP van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker.
Level
1
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
1
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
1
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
1
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
12
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Level
16
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Level
20
Power-Up Punch
4010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Level
24
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
28
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
32
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Level
36
Bone Rush
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
40
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
44
Heal Pulse
10
Geneest 50% HP van het doelwit.
Level
48
Meteor Mash
909010
Heeft 20% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
52
Dragon Pulse
8510010
Level
56
Extreme Speed
801005
Raakt vóór het doelwit.
Level
60
Close Combat
1201005
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM01
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
TM03
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM08
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM10
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM23
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM59
Dragon Pulse
8510010
TM60
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM63
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM71
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM79
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM96
Strength
8010015
TM98
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM100
Rock Climb
908520
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.

Ei-aanvallen

Broed
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Blaze Kick
859010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Bullet Punch
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Circle Throw
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
Broed
Cross Chop
100805
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Follow Me
10020
Alle tegenstanders kunnen deze beurt alleen de gebruiker aanvallen.
Broed
High Jump Kick
1309010
Als deze aanval mislukt, ontvangt de gebruiker 50% HP schade.
Broed
Howl
40
Verhoogt de Attack van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Broed
Meteor Mash
909010
Heeft 20% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Mind Reader
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Broed
Vacuum Wave
4010030
Raakt vóór het doelwit.