Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#792

Lunala

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Moone Pokémon
Type:
HP
137
Attack
113
Defense
89
Sp. Atk
137
Sp. Def
107
Speed
97
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#792 (National Pokédex)

Niet verkrijgbaar

Lunala is niet verkrijgbaar in Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
Klik hier om Lunala in de Pokémon Sword & Shield Pokédex te bekijken.

Abilities

Shadow Shield
Halveert de schade van aanvallen van tegenstanders als deze Pokémon volle HP heeft.

Evoluties

Train een Cosmog naar Lv. 43.
Train een Cosmoem naar Lv. 53 in Pokémon Sword.
Train een Cosmoem naar Lv. 53 in Pokémon Shield.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Cosmic Power
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Dazzling Gleam
8010010
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Dual Wingbeat
409010
Raakt 2 keer.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
Meteor Beam
1209010
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.
Moonblast
9510015
Heeft 30% kans om de Sp. Atk van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Moongeist Beam
1001005
Negeert de Ability van het doelwit.
Moonlight
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van het weer.
Night Daze
859510
Heeft 40% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Phantom Force
9010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Poltergeist
110905
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit een voorwerp vast heeft.
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Psycho Cut
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
Splash
40
Heeft totaal geen effect.
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
Swift
6020
Raakt altijd.
Teleport
20
Wisselt de gebruiker.
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.
Wide Guard
10
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen die meerdere Pokémon raken.
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.

Aanvallen uit eerdere games

Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest diens Flying-type voor de rest van de beurt.
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Sky Attack
140905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.