Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#404

Luxio

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Spark Pokémon
Type:
HP
60
Attack
85
Defense
49
Sp. Atk
60
Sp. Def
49
Speed
60
Eigroepen:Field
Nummer:#404 (National Pokédex)
#404 (National Pokédex (BDSP))
#018 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Rivalry
Eigen aanvallen doen 25% meer schade tegen hetzelfde geslacht, maar 25% minder tegen het andere geslacht.
Intimidate
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.
Guts
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50% als hij verlamd, vergiftigd of verbrand is, of slaapt.

Evoluties

Train een Shinx naar Lv. 15.
Train een Luxio naar Lv. 30.

Level-up aanvallen

Level
1
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende aanval als dit een Electric-type aanval is.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
12
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
18
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
24
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
31
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
Level
36
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
42
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
Level
48
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
54
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
60
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
68
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM23
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM78
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM96
Strength
8010015

Ei-aanvallen

Broed
Baby-Doll Eyes
10030
Raakt vóór het doelwit en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Broed
Double Kick
3010030
Raakt 2 keer.
Broed
Eerie Impulse
10015
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
Broed
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Broed
Howl
40
Verhoogt de Attack van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Ice Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen of te laten 'flinchen'.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Swift
6020
Raakt altijd.
Broed
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.