Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#081

Magnemite

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Magnet Pokémon
Type:
HP
25
Attack
35
Defense
70
Sp. Atk
95
Sp. Def
55
Speed
45
Eigroepen:Mineral
Nummer:#081 (National Pokédex)
#081 (National Pokédex (BDSP))
#178 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Magnet Pull
Steel-type tegenstanders kunnen niet vluchten of wisselen.
Wilde Steel-type Pokémon verschijnen vaker.
Sturdy
Deze Pokémon behoudt minstens 1 HP na een aanval bij volle HP, en negeert 1-hit KO aanvallen.
Analytic
(Verborgen Ability)
Verhoogt de kracht van eigen aanvallen met 30% als deze Pokémon na de tegenstander aanvalt.

Evoluties

Train een Magnemite naar Lv. 30.
Gebruik een Thunder Stone op een Magneton of train een Magneton in Mt. Coronet.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
4
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
8
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
Level
12
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
Level
16
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
Level
20
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
24
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
28
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Level
32
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
36
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
40
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
44
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
48
Lock-On
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
52
Zap Cannon
120505
Verlamt het doelwit.

TM- en TR-aanvallen

TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM34
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM64
Explosion
2501005
De gebruiker valt flauw.
TM67
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM74
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.