Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#307

Meditite

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Meditate Pokémon
Type:
HP
30
Attack
40
Defense
55
Sp. Atk
40
Sp. Def
55
Speed
60
Eigroepen:Human-Like
Nummer:#307 (National Pokédex)
#307 (National Pokédex (BDSP))
#086 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Pure Power
Verdubbelt de Attack van deze Pokémon.
Telepathy
(Verborgen Ability)
Ontwijkt alle aanvallen van teamgenoten.

Evoluties

Train een Meditite naar Lv. 37.

Level-up aanvallen

Level
1
Pound
4010035
Level
4
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Level
7
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
9
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
12
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
15
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
17
Force Palm
6010010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
20
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
23
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
25
Mind Reader
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
28
High Jump Kick
1309010
Als deze aanval mislukt, ontvangt de gebruiker 50% HP schade.
Level
31
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Level
33
Acupressure
30
Verhoogt een willekeurige statistiek van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
36
Power Trick
10
Verwisselt de Attack en Defense van de gebruiker.
Level
39
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
41
Recover
10
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Level
44
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.

TM- en TR-aanvallen

TM01
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM08
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM10
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM27
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM60
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM67
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM96
Strength
8010015
TM98
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Broed
Bullet Punch
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.
Broed
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Broed
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Broed
Guard Swap
10
Verwisselt de aangepaste Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
Broed
Power Swap
10
Verwisselt de aangepaste Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Psycho Cut
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Broed
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.