Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#350

Milotic

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Tender Pokémon
Type:
HP
95
Attack
60
Defense
79
Sp. Atk
100
Sp. Def
125
Speed
81
Eigroepen:Dragon, Water 1
Nummer:#350 (National Pokédex)
#350 (National Pokédex (BDSP))
#139 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Marvel Scale
Verhoogt de Defense van deze Pokémon met 50% bij een statusprobleem heeft.
Competitive
Verhoogt de Sp. Atk met 2 niveaus als de statistieken van deze Pokémon verlaagd worden door een tegenstander.
Cute Charm
(Verborgen Ability)
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verliefd raakt.
Wilde Pokémon van het andere geslacht verschijnen vaker.

Evoluties

Ruil een Feebas die een Prism Scale vasthoudt of train een Feebas met een hoge Beauty-statistiek.

Level-up aanvallen

Evolutie
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
1
Splash
40
Heeft totaal geen effect.
Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Water Gun
4010025
Level
1
Wrap
159020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
4
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
Level
8
Twister
4010020
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
12
Aqua Ring
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker.
Level
16
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Level
20
Life Dew
10
Geneest 25% HP van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker.
Level
24
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
Level
28
Recover
10
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Level
32
Aqua Tail
909010
Level
36
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
40
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
Level
44
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
Level
48
Coil
20
Verhoogt de Attack, Defense en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
52
Hydro Pump
110805

TM- en TR-aanvallen

TM03
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM23
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM49
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die bevroren is.
TM55
Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM59
Dragon Pulse
8510010
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM72
Avalanche
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM95
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM99
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Ei-aanvallen

Broed
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Broed
Dragon Breath
6010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Mirror Coat
10020
Doet 2× de schade van de laatste speciale aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Mist
30
Tegenstanders kunnen 5 beurten lang de statistieken van het hele team niet veranderen.
Broed
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Breaking Swipe
6010015
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau.
Brutal Swing
6010020
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Flip Turn
6010020
Wisselt de gebruiker.
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Muddy Water
908510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Scale Shot
259020
Raakt 2 tot 5 keer. Verhoogt de Speed en verlaagt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Swift
6020
Raakt altijd.
Triple Axel
209010
Raakt 3 keer, steeds met meer kracht.
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.

Aanvallen uit eerdere games

Bind
158520
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.