Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#866

Mr. Rime

Introductie:Pokémon Sword & Shield
Soort:Comedian Pokémon
Type:
HP
80
Attack
85
Defense
75
Sp. Atk
110
Sp. Def
100
Speed
70
Eigroepen:Human-Like
Nummer:#866 (National Pokédex)

Niet verkrijgbaar

Mr. Rime is niet verkrijgbaar in Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
Klik hier om Mr. Rime in de Pokémon Sword & Shield Pokédex te bekijken.

Abilities

Tangled Feet
Als deze Pokémon verward is, is hij twee keer zo moeilijk te raken.
Screen Cleaner
Verwijdert Light Screen, Reflect en Aurora Veil wanneer deze Pokémon ingezet wordt, zowel voor het eigen team als voor de tegenstanders.
Ice Body
(Verborgen Ability)
Geneest iedere beurt 6,25% HP in een hagelstorm.

Evoluties

Broed een evolutie van Mime Jr. die een Odd Incense vasthoudt.
Train een Mime Jr. die de aanval Mimic kent.
Train een Mime Jr. die de aanval Mimic kent.
Train een Mr. Mime (Galarian Form) naar Lv. 42.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Leer als
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Leer als
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
Leer als
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Leer als
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Leer als
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Leer als
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Leer als
Dazzling Gleam
8010010
Leer als
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Leer als
Drain Punch
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Leer als
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Leer als
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Leer als
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Leer als
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
Leer als
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
Leer als
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Leer als
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Leer als
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Leer als
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Leer als
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Leer als
Pound
4010035
Leer als
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Leer als
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Leer als
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Leer als
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Leer als
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
Leer als
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Leer als
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Leer als
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Leer als
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Leer als
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Leer als
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Leer als
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
Leer als
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Leer als
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Leer als
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
Leer als
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Leer als
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Leer als
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
Leer als
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Leer als
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Leer als
Teeter Dance
10020
Verwart alle Pokémon behalve de gebruiker.
Leer als
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Leer als
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
Leer als
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
Leer als
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Leer als
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Leer als
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.

Ei-aanvallen

Broed
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Broed
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Broed
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
Broed
Healing Wish
10
De gebruiker valt flauw. Geneest de HP en statusproblemen van de Pokémon die inwisselt.
Broed
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.
Broed
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Broed
Power Split
10
Telt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Broed
Teeter Dance
10020
Verwart alle Pokémon behalve de gebruiker.
Broed
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.

Aanvallen via ruilen/overzetten

After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Ally Switch
15
Verwisselt van positie met een teamgenoot.
Avalanche
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Block
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Double Kick
3010030
Raakt 2 keer.
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Expanding Force
8010010
Kracht verhoogt met 50%, en raakt alle tegenstanders op Psychic Terrain.
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Freeze-Dry
7010020
Is altijd super-effectief tegen Water-type Pokémon. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Guard Swap
10
Verwisselt de aangepaste Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit.
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Ice Shard
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Icicle Spear
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Mega Kick
120755
Mega Punch
808520
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
Mirror Coat
10020
Doet 2× de schade van de laatste speciale aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Misty Terrain
10
Wekt Misty Terrain op dat 5 beurten actief is.
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
Power Swap
10
Verwisselt de aangepaste Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit.
Psychic Terrain
10
Wekt Psychic Terrain op dat 5 beurten actief is.
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
Rapid Spin
5010040
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau en verwijdert alle valstrikken en hindernissen die het team van de gebruiker treffen.
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Slack Off
10010
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Stomping Tantrum
7510010
Kracht verdubbelt als de vorige aanval van de gebruiker mislukte.
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Triple Axel
209010
Raakt 3 keer, steeds met meer kracht.
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen uit eerdere games

Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Infestation
2010020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.