Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#290

Nincada

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Trainee Pokémon
Type:
HP
31
Attack
45
Defense
90
Sp. Atk
30
Sp. Def
30
Speed
40
Eigroepen:Bug
Nummer:#290 (National Pokédex)
#290 (National Pokédex (BDSP))

Abilities

Compound Eyes
Verhoogt nauwkeurigheid van eigen aanvallen met 30%.
Wilde Pokémon hebben vaker voorwerpen vast.
Run Away
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan altijd vluchten van wilde Pokémon.

Evoluties

Train een Nincada naar Lv. 20.
Train een Nincada naar Lv. 20 met een lege plek in je team.

Level-up aanvallen

Level
1
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Scratch
4010035
Level
5
Harden
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
10
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
Level
15
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
21
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
25
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
30
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
35
Mind Reader
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
40
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.

TM- en TR-aanvallen

TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM54
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM62
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM81
X-Scissor
8010015
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM93
Cut
509530

Ei-aanvallen

Broed
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Broed
Final Gambit
1005
De gebruiker valt flauw. Doet schade gelijk aan de HP dat de gebruiker nog had.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.