Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#322

Numel

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Numb Pokémon
Type:
HP
60
Attack
60
Defense
40
Sp. Atk
65
Sp. Def
45
Speed
35
Eigroepen:Field
Nummer:#322 (National Pokédex)
#322 (National Pokédex (BDSP))

Abilities

Oblivious
Deze Pokémon is beschermd tegen verliefdheid, Taunt en Intimidate.
Simple
Verdubbelt wijzigingen van de statistieken van deze Pokémon.
Own Tempo
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan niet verward raken, en Intimidate heeft geen effect op deze Pokémon.

Evoluties

Train een Numel naar Lv. 33.

Level-up aanvallen

Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tackle
4010035
Level
5
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
8
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
12
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
15
Flame Wheel
6010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die totaal bevroren is.
Level
19
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
22
Lava Plume
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden.
Level
26
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
29
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Level
31
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
36
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.
Level
40
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
Level
43
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
47
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM38
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM50
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM61
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM76
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM96
Strength
8010015
TM98
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Broed
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Broed
Heavy Slam
10010
Doet meer schade des te zwaarder de gebruiker is dan het doelwit.
Broed
Howl
40
Verhoogt de Attack van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Iron Head
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Broed
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Spit Up
10010
Heeft een kracht van 100, 200 of 300, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Stockpile
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker tijdelijk met 1 niveau, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.
Broed
Stomp
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Swallow
10
Geneest 25%, 50% of 100% HP van de gebruiker, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.