Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#224

Octillery

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Jet Pokémon
Type:
HP
75
Attack
105
Defense
75
Sp. Atk
105
Sp. Def
75
Speed
45
Eigroepen:Water 1, Water 2
Nummer:#224 (National Pokédex)
#224 (National Pokédex (BDSP))
#133 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Suction Cups
Deze Pokémon kan niet geforceerd worden om te wisselen.
Sniper
Critical hits van deze Pokémon doen 50% meer schade.
Moody
(Verborgen Ability)
Verhoogt iedere beurt een willekeurige statistiek van deze Pokémon met 2 niveaus en verlaagt een andere met 1 niveau.

Evoluties

Train een Remoraid naar Lv. 25.

Level-up aanvallen

Evolutie
Octazooka
658510
Heeft 50% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
1
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
1
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
1
Water Gun
4010025
Level
1
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Wrap
159020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
12
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
16
Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
20
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
24
Lock-On
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
30
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
36
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
Level
42
Hydro Pump
110805
Level
48
Soak
10020
Verandert het type van het doelwit in puur Water-type.
Level
54
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.

TM- en TR-aanvallen

TM03
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM09
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM38
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM49
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een totaal bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die totaal bevroren is.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM55
Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM95
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM99
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Ei-aanvallen

Broed
Acid Spray
4010020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Entrainment
10015
Verandert de Ability van het doelwit in de Ability van de gebruiker.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Octazooka
658510
Heeft 50% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Rock Blast
259010
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Broed
Swift
6020
Raakt altijd.
Broed
Water Spout
1005
Doet meer schade des te meer HP de gebruiker nog over heeft.