Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#233

Porygon2

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Virtual Pokémon
Type:
HP
85
Attack
80
Defense
90
Sp. Atk
105
Sp. Def
95
Speed
60
Eigroepen:Mineral
Nummer:#233 (National Pokédex)
#233 (National Pokédex (BDSP))
#193 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Trace
Deze Pokémon kopieert de Ability van een willekeurige tegenstander.
Download
Verhoogt de Attack of Sp. Atk van deze Pokémon met 1 niveau wanneer hij ingezet wordt, afhankelijk van of de Defense of Sp. Def van tegenstanders lager is.
Analytic
(Verborgen Ability)
Verhoogt de kracht van eigen aanvallen met 30% als deze Pokémon na de tegenstander aanvalt.

Evoluties

Ruil een Porygon die een Upgrade vasthoudt.
Ruil een Porygon2 die een Dubious Disc vasthoudt.

Level-up aanvallen

Level
1
Conversion
30
Verandert het type van de gebruiker in het type van diens eerste aanval.
Level
1
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Level
1
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Level
1
Tackle
4010035
Level
15
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
20
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
25
Conversion 2
10030
Verandert het type van de gebruiker in een willekeurige type wat de laatste aanval van het doelwit weerstaat.
Level
30
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
35
Recover
10
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Level
40
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
45
Tri Attack
8010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verlammen, totaal te bevriezen of te verbranden.
Level
50
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Level
55
Lock-On
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
60
Zap Cannon
120505
Verlamt het doelwit.
Level
65
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.

TM- en TR-aanvallen

TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM23
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM67
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.