Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#394

Prinplup

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Penguin Pokémon
Type:
HP
64
Attack
66
Defense
68
Sp. Atk
81
Sp. Def
76
Speed
50
Eigroepen:Field, Water 1
Nummer:#394 (National Pokédex)
#394 (National Pokédex (BDSP))
#008 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Torrent
Verhoogt de kracht van eigen Water-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Defiant
(Verborgen Ability)
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 2 niveaus als zijn statistieken verlaagd worden door een tegenstander.

Evoluties

Train een Piplup naar Lv. 16.
Train een Prinplup naar Lv. 36.

Level-up aanvallen

Evolutie
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Pound
4010035
Level
1
Tackle
4010035
Level
4
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
8
Water Gun
4010025
Level
11
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
15
Peck
3510035
Level
19
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
24
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
28
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
33
Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
Level
37
Whirlpool
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
Level
42
Mist
30
Tegenstanders kunnen 5 beurten lang de statistieken van het hele team niet veranderen.
Level
46
Drill Peck
8010020
Level
50
Hydro Pump
110805

TM- en TR-aanvallen

TM03
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM10
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM14
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM39
Rock Tomb
609515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM49
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die bevroren is.
TM55
Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM76
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM93
Cut
509530
TM95
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM96
Strength
8010015
TM97
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
TM98
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM99
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Ei-aanvallen

Broed
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Aqua Ring
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker.
Broed
Double Hit
359010
Raakt 2 keer.
Broed
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Hydro Pump
110805
Broed
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Broed
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.

Aanvallen uit eerdere games

Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
Power Trip
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Quash
10015
Laat het doelwit als laatste in de beurt aanvallen.
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Water Pledge
8010010
Combineert met de Fire Pledge of Grass Pledge van een teamgenoot voor neveneffecten.
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.