Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#243

Raikou

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Thunder Pokémon
Type:
HP
90
Attack
85
Defense
75
Sp. Atk
115
Sp. Def
100
Speed
115
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#243 (National Pokédex)
#243 (National Pokédex (BDSP))

Abilities

Pressure
Tegenstanders verbruiken 1 extra PP per aanval gericht op deze Pokémon.
Wilde Pokémon met hoger Level verschijnen minder vaak.
Inner Focus
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan niet 'flinchen', en Intimidate heeft geen effect op deze Pokémon.

Level-up aanvallen

Level
1
Charge
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, en verdubbelt de kracht van diens volgende aanval als dit een Electric-type aanval is.
Level
1
Extreme Speed
801005
Raakt vóór het doelwit.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
1
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
6
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
12
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
18
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Level
24
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
30
Thunder Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen of te laten 'flinchen'.
Level
36
Howl
40
Verhoogt de Attack van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker met 1 niveau.
Level
42
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
48
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
54
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
60
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Level
66
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
Level
72
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
Level
78
Zap Cannon
120505
Verlamt het doelwit.

TM- en TR-aanvallen

TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM23
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM24
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM34
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM49
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een totaal bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die totaal bevroren is.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM78
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM93
Cut
509530
TM96
Strength
8010015
TM98
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM100
Rock Climb
908520
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.