Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#315

Roselia

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Thorn Pokémon
Type:
HP
50
Attack
60
Defense
45
Sp. Atk
100
Sp. Def
80
Speed
65
Eigroepen:Fairy, Grass
Nummer:#315 (National Pokédex)
#315 (National Pokédex (BDSP))
#026 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Natural Cure
Geneest statusproblemen van deze Pokémon bij het wisselen.
Na een gevecht wordt deze Pokémon genezen van statusproblemen.
Poison Point
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander vergiftigd wordt.
Leaf Guard
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon is immuun voor statusproblemen in sterk zonlicht.

Evoluties

Broed een evolutie van Budew die een Rose Incense vasthoudt.
Train overdag een Budew met hoge vriendschap.
Gebruik een Shiny Stone op een Roselia.

Level-up aanvallen

Evolutie
Poison Sting
1510035
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
1
Absorb
2010025
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Growth
20
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau; in sterk zonlicht met 2 niveaus.
Level
1
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
1
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Level
5
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
10
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
15
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Level
20
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
Level
25
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
30
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
35
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
40
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Level
45
Petal Blizzard
9010015
Level
50
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Level
55
Ingrain
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker, maar de gebruiker kan niet meer wisselen.
Level
60
Petal Dance
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.

TM- en TR-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM09
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM21
Dazzling Gleam
8010010
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM93
Cut
509530

Ei-aanvallen

Broed
Cotton Spore
10040
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Cotton Spore
10040
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Leaf Storm
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Life Dew
10
Geneest 25% HP van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker.
Broed
Life Dew
10
Geneest 25% HP van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker.
Broed
Mind Reader
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Broed
Mind Reader
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Broed
Pin Missile
259520
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Pin Missile
259520
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Power Whip
1208510
Broed
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Seed Bomb
8010015
Broed
Seed Bomb
8010015
Broed
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Spikes
20
Legt een hindernis die 12,5%, 16,7% of 25% schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen, afhankelijk van hoe vaak Spikes gebruikt is.
Broed
Spikes
20
Legt een hindernis die 12,5%, 16,7% of 25% schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen, afhankelijk van hoe vaak Spikes gebruikt is.
Broed
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Broed
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.