Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#758

Salazzle

Introductie:Pokémon Sun & Moon
Soort:Toxic Lizard Pokémon
Type:
HP
68
Attack
64
Defense
60
Sp. Atk
111
Sp. Def
60
Speed
117
Eigroepen:Dragon, Monster
Nummer:#758 (National Pokédex)

Niet verkrijgbaar

Salazzle is niet verkrijgbaar in Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
Klik hier om Salazzle in de Pokémon Sword & Shield Pokédex te bekijken.

Abilities

Corrosion
Deze Pokémon kan Steel- en Poison-type tegenstanders vergiftigen.
Oblivious
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon is beschermd tegen verliefdheid, Taunt en Intimidate.

Evoluties

Train een vrouwelijke Salandit naar Lv. 33.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Beat Up
10010
Raakt 1 keer per gezonde Pokémon in het team van de gebruiker.
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Breaking Swipe
6010015
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau.
Corrosive Gas
10040
Verwijdert de voorwerpen van andere Pokémon.
Cross Poison
7010020
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Dragon Claw
8010015
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Dragon Pulse
8510010
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Fire Lash
8010015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Flare Blitz
12010015
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker. Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die bevroren is.
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Gunk Shot
120805
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
Poison Fang
5010015
Heeft 50% kans om het doelwit ernstig te vergiftigen.
Poison Gas
9040
Vergiftigt het doelwit.
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Pound
4010035
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Scale Shot
259020
Raakt 2 tot 5 keer. Verhoogt de Speed en verlaagt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Scratch
4010035
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Sludge Wave
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen.
Smog
307020
Heeft 40% kans om het doelwit te vergiftigen.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Swift
6020
Raakt altijd.
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Venom Drench
10020
Verlaagt de Attack, Sp. Atk en Speed van alle tegenstanders die vergiftigd zijn met 1 niveau.
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.

Aanvallen uit eerdere games

Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Dragon Tail
609010
Forceert het doelwit te wisselen naar de volgende Pokémon.
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.