Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#336

Seviper

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Fang Snake Pokémon
Type:
HP
73
Attack
100
Defense
60
Sp. Atk
100
Sp. Def
60
Speed
65
Eigroepen:Dragon, Field
Nummer:#336 (National Pokédex)
#336 (National Pokédex (BDSP))

Abilities

Shed Skin
Iedere beurt is er 33% kans dat deze Pokémon zijn statusprobleem geneest.
Infiltrator
(Verborgen Ability)
Eigen aanvallen negeren Reflect, Light Screen, Safeguard en Mist.

Level-up aanvallen

Level
1
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
1
Wrap
159020
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
4
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
6
Lick
3010030
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
9
Poison Tail
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
Level
11
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
14
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
16
Venoshock
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit vergiftigd is.
Level
19
Glare
10030
Verlamt het doelwit.
Level
21
Poison Fang
5010015
Heeft 50% kans om het doelwit ernstig te vergiftigen.
Level
24
Venom Drench
10020
Verlaagt de Attack, Sp. Atk en Speed van alle tegenstanders die vergiftigd zijn met 1 niveau.
Level
26
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
29
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Level
31
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
34
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Level
36
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
39
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
41
Belch
1209010
Verbruikt een Berry van de gebruiker.
Level
44
Coil
20
Verhoogt de Attack, Defense en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
46
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.

TM- en TR-aanvallen

TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM23
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM75
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM79
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM81
X-Scissor
8010015
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM96
Strength
8010015
TM98
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Broed
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Final Gambit
1005
De gebruiker valt flauw. Doet schade gelijk aan de HP dat de gebruiker nog had.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Spit Up
10010
Heeft een kracht van 100, 200 of 300, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Stockpile
20
Verhoogt de Defense en Sp. Def van de gebruiker tijdelijk met 1 niveau, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.
Broed
Swallow
10
Geneest 25%, 50% of 100% HP van de gebruiker, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Broed
Switcheroo
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.