Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#333

Swablu

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Cotton Bird Pokémon
Type:
HP
45
Attack
40
Defense
60
Sp. Atk
40
Sp. Def
75
Speed
50
Eigroepen:Dragon, Flying
Nummer:#333 (National Pokédex)
#333 (National Pokédex (BDSP))
#171 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Natural Cure
Geneest statusproblemen van deze Pokémon bij het wisselen.
Na een gevecht wordt deze Pokémon genezen van statusproblemen.
Cloud Nine
(Verborgen Ability)
Neutraliseert weersomstandigheden.

Evoluties

Train een Swablu naar Lv. 35.

Level-up aanvallen

Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Peck
3510035
Level
4
Disarming Voice
4015
Raakt altijd.
Level
8
Mist
30
Tegenstanders kunnen 5 beurten lang de statistieken van het hele team niet veranderen.
Level
12
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
16
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Level
20
Dragon Breath
6010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
24
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
28
Sing
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
32
Cotton Guard
10
Verhoogt de Defense van de gebruiker met drie niveaus.
Level
36
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
40
Moonblast
9510015
Heeft 30% kans om de Sp. Atk van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
44
Perish Song
5
Schakelt na 3 beurten alle Pokémon uit die sinds het gebruik van deze aanval niet gewisseld hebben.

TM- en TR-aanvallen

TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM13
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Dazzling Gleam
8010010
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM47
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM51
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
TM54
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM59
Dragon Pulse
8510010
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.

Ei-aanvallen

Broed
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Dragon Rush
1007510
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Feather Dance
10015
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Hyper Voice
9010010
Broed
Play Rough
909010
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Power Swap
10
Verwisselt de aangepaste Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Tailwind
15
Verdubbelt 4 beurten lang de Speed van het hele team.