Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#277

Swellow

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Swallow Pokémon
Type:
HP
60
Attack
85
Defense
60
Sp. Atk
75
Sp. Def
50
Speed
125
Eigroepen:Flying
Nummer:#277 (National Pokédex)
#277 (National Pokédex (BDSP))

Abilities

Guts
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50% als hij verlamd, vergiftigd of verbrand is, of slaapt.
Scrappy
(Verborgen Ability)
Eigen Normal-type en Fighting-type aanvallen kunnen Ghost-type Pokémon raken, en Intimidate heeft geen effect op deze Pokémon.

Evoluties

Train een Taillow naar Lv. 22.

Level-up aanvallen

Level
1
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
1
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Peck
3510035
Level
1
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
1
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
5
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
9
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
13
Wing Attack
6010035
Level
17
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
21
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Level
27
Quick Guard
15
Blokkeert deze beurt, voor het hele team, alle aanvallen van tegenstanders met verhoogde prioriteit.
Level
33
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
39
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
45
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Level
51
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
57
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.

TM- en TR-aanvallen

TM10
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM47
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM51
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM88
Pluck
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM97
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.

Ei-aanvallen

Broed
Boomburst
14010010
Broed
Brave Bird
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Hurricane
1107010
Raakt altijd in een regenbui of als het doelwit hoog in de lucht is, maar minder vaak in sterk zonlicht.
Broed
Sky Attack
140905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Broed
Whirlwind
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.