Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#175

Togepi

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Spike Ball Pokémon
Type:
HP
35
Attack
20
Defense
65
Sp. Atk
40
Sp. Def
65
Speed
20
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#175 (National Pokédex)
#175 (National Pokédex (BDSP))
#173 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Hustle
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50%, maar fysieke aanvallen zijn 20% minder nauwkeurig.
Wilde Pokémon met hoger Level verschijnen minder vaak.
Serene Grace
Neveneffecten van aanvallen van deze Pokémon treden dubbel zo vaak op.
Super Luck
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon raakt vaker critical hits.
Wilde Pokémon hebben vaker voorwerpen vast.

Evoluties

Train een Togepi met hoge vriendschap.
Gebruik een Shiny Stone op een Togetic.

Level-up aanvallen

Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Pound
4010035
Level
4
Sweet Kiss
7510
Verwart het doelwit.
Level
8
Life Dew
10
Geneest 25% HP van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker.
Level
12
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
16
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
20
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.
Level
24
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
Level
28
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Level
32
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
36
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
40
Follow Me
10020
Alle tegenstanders kunnen deze beurt alleen de gebruiker aanvallen.
Level
44
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Level
48
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Level
52
Wish
10
Geneest aan het einde van de volgende beurt de Pokémon die dan op de plek van de gebruiker staat voor 50% HP van diens HP.

TM- en TR-aanvallen

TM03
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM10
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Dazzling Gleam
8010010
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM34
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM38
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM63
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM98
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Future Sight
12010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
Broed
Morning Sun
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van het weer.
Broed
Peck
3510035
Broed
Present
9015
Heeft een willekeurige kracht, tussen 40 en 120. Heeft echter ook 20% kans om het doelwit te genezen voor 20% HP.
Broed
Psycho Shift
10010
Geeft het doelwit de statusproblemen van de gebruiker en geneest die.
Broed
Stored Power
2010010
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.