Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#049

Venomoth

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Poison Moth Pokémon
Type:
HP
70
Attack
65
Defense
60
Sp. Atk
90
Sp. Def
75
Speed
90
Eigroepen:Bug
Nummer:#049 (National Pokédex)
#049 (National Pokédex (BDSP))

Abilities

Shield Dust
Beschermt tegen neveneffecten van aanvallen.
Tinted Lens
Eigen aanvallen die niet heel effectief zijn, doen dubbele schade.
Wonder Skin
(Verborgen Ability)
Halveert de nauwkeurigheid van statusaanvallen van tegenstanders.

Evoluties

Train een Venonat naar Lv. 31.

Level-up aanvallen

Evolutie
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
1
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
1
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Level
1
Quiver Dance
20
Verhoogt de Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Whirlwind
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
5
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
11
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
13
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Level
17
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
23
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
25
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
29
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
37
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
41
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
47
Poison Fang
5010015
Heeft 50% kans om het doelwit ernstig te vergiftigen.
Level
55
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
59
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
63
Quiver Dance
20
Verhoogt de Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TM51
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM62
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM97
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.

Ei-aanvallen

Broed
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Broed
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Broed
Morning Sun
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van het weer.
Broed
Rage Powder
20
Alle tegenstanders kunnen deze beurt alleen de gebruiker aanvallen.
Broed
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.